Profile Details
Name

Fernanda Freitas

Who are you?

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Freitas

Facilitation languages

Portuguese | spanish | english | french | italian

Contact info

Fernandafreitas@eixonortesul.pt